PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DOKTORSKIEJ 
i RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 10:00
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra inż. Jacka Łuczaka

nt. „Zastosowanie metod klasteryzacji do klasyfikacji sygnałów emisji akustycznej generowanej przez wyładowania niezupełne”.

Promotor rozprawy:
dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof. Politechniki Opolskiej

Recenzenci:
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski- prof. Politechniki Rzeszowskiej
dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz- Politechnika Lubelska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny.
Z rozprawą doktorską oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu. Streszczenie rozprawy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie: https://we.po.opole.pl/index.php/nauka/doktoraty

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DOKTORSKIEJ 
i RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr inż. Agnieszki Tiszbierek

nt. „Algorytm Quine’a- Mc Cluskeya minimalizacji interakcyjnych wielowartościowych funkcji logicznych i jego zastosowanie w optymalizacji decyzyjnej układów automatyki i sterowania”.

Promotor rozprawy:
prof. dr hab. Marian Partyka- Politechnika Opolska

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Piotr Osiński- Politechnika Wrocławska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny.
Z rozprawą doktorską oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu. Streszczenie rozprawy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie: https://we.po.opole.pl/index.php/nauka/doktoraty

Przyszli Absolwenci Politechniki Opolskiej! Mimo zakończenia studiów Politechnika Opolska może Was dalej wspierać.  Możecie dostawać oferty pracy od zaufanych pracodawców, nadal za darmo korzystać ze szkoleń specjalistycznych. Chcemy pozostać z Wami w kontakcie, a za jakiś czas przeprowadzić anonimową ankietę o nazwie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów. Będziemy chcieli wiedzieć, czy pracujecie w zawodzie i czy macie rady, które pomogą studentom w odnalezieniu się na rynku pracy.

Do tego wszystkiego potrzebujemy jedynie adresu email, z którego korzystacie i zgody na kontakt z PO po zakończeniu studiów. Jedno z pytań w obiegówce, którą niedługo wypełnicie dotyczy właśnie tej kwestii. Zaznaczcie TAK przy pytaniu: ,,Czy chcesz pozostać w kontakcie z Politechniką Opolską?’’ Wasza opinia jest bardzo ważna. To szansa na zmianę Politechniki Opolskiej: poprawienia tego, co szwankuje i usprawnienia tego, co działa całkiem dobrze, a może działać lepiej.

Zeszłoroczni absolwenci zrobili to dla Was, teraz Wy możecie pomóc młodszym kolegom we wkraczaniu na rynek pracy. Pierwszych 20 osób otrzyma nagrody.

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2020/2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

Zapisy są dwuetapowe. Celem I etapu zapisów odbywających się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, jest ustalenie, na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązuje w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru lektoratu w tym etapie, zostaną przypisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie mającym miejsce w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci wybierają konkretne grupy zajęciowe (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szanowni Państwo,

W dniu 21 maja 2020 roku w godz. 10:00 – 12.00 zostanie przeprowadzone głosowanie elektroniczne w systemie USOS Web dotyczące wyboru członków Senatu Politechniki Opolskiej w grupach:

  • profesorowie i profesorowie uczelni w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika [3 mandaty]
  • profesorowie i profesorowie uczelni w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja [2 mandaty]
  • pozostali nauczyciele akademiccy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki [2 mandaty]

Wybory w powyższych grupach przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Szczegółowe informacje dot.wyborcze przekazane zostały pocztą elektroniczną na adresy służbowe dla każdej z grup osobno.

Z poważaniem

dr inż. Ewelina Piotrowska

Przewodnicząca WKW na WEAiI