Tymczasowo został uruchomiony dostęp do planów w starym systemie "celcat" pod adresem. Linki do planów na wydziałach dostępne są pod adresem https://cos.po.opole.pl/index.php/organizacja-roku/plany-zajec-zjazdy-grupy.

 

Etap II – wybór grup zajęciowych -> Termin: 25 września 2019, godz. 8.00 – 27 września 2019, godz. 15.00

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2019/2020r. Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów od tego semestru obowiązują nowe zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.

  • 11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

W I etapie został wybrany przedmiot, czyli język i poziom. Studenci, którzy nie dokonali wyboru na lektorat w tym etapie, zostali dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji. Warunkiem utworzenia się grupy jest liczebność 18 osób. W przypadku nieutworzenia grupy, studenci zostali przeniesieni automatycznie na inny przedmiot.

W II etapie studenci dokonują wyborów już konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji. Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Zapisy odbędą się w dwóch terminach:

  • 26-27 września 2019 r. – tylko dla osób które w poprzednim etapie wskazały preferowaną sekcję sportową, zapis na grupę będzie możliwy w ramach wybranej sekcji sportowej;
  • 28-29 września 2019 r. – dla wszystkich osób, zapis możliwy będzie na wszystkie dostępne sekcje sportowe.

W tym terminie zmiany sekcji sportowej mogą dokonać również osoby, które we wcześniejszym terminie dokonały już zapisu. Zapisy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na zajęcia zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.