Na początku lipca Instytut Informatyki gościł prof. Christofa Moslera z Hochschule für Technik Stuttgart.

Pan profesor Mosler przedstawił możliwości współpracy w obszarze dydaktyki w ramach programu Erasmus + pomiędzy Instytutem Informatyki Politechniki Opolskiej a jednostką zajmującą się prowadzeniem kierunku informatyka w Hochschule für Technik Stuttgart.

Na spotkaniu dyskutowano nad metodami zwiększenia intensywności współpracy i wymiany studentów informatyki w ramach programu Erasmus oraz nad możliwościami prowadzenia wspólnych projektów zespołowych studentów naszych uczelni.

Wspólne uczestnictwo w programie Erasmus niesie wiele możliwości, m.in. wymianę studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, wspólne prace dyplomowe oraz praktyki.

Zaplanowano kolejne spotkania oraz intensywniejszą współpracę.

Na zdjęciu od lewej: dr inż. Łukasz Dzierżanowski, koordynator programu Erasmus na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Robotyki, dr Christof Mosler oraz dr inż. Anna Bryniarska, zastępca dyrektora Instytutu Informatyki.