Dr Helmut Podhaisky z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Martina Luthera w Halle (Saale) w Niemczech przybył z kilkudniową (trzecią w ostatnich dwóch latach) wizytą do Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej.

Dr Podhaisky podczas obecnego pobytu pracował nad zagadnieniami bifurkacji oscylacyjnych układów dynamicznych oraz ich graficznej reprezentacji w postaci kolorowych diagramów dwu-parametrycznych. Diagramy takie mogą być otrzymywane na podstawie obliczeń komputerowych w różnych językach programowania, takich jak C++, Fortran oraz nowego języka programowania Julia.

Dr Podhaisky oraz profesorowie Wiesław Marszałek i Jan Sadecki byli gospodarzami wizyty gościa z Niemiec oraz współuczestniczyli w tych badaniach.

Przyp. red.: Profesor Wiesław Marszałek, pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej, w roku 2018 przebywał na Politechnice Opolskiej jako stypendysta niezwykle prestiżowego Stypendium Fulbrighta.

(na zdjęciu H. Podhaisky i W. Marszalek)

 


Dr Helmut Pohajsky i prof. wiesław Marszałek w Instytucie Informatyki

Uwaga! Rekrutacja została przedłużona do 24.06.2019r.!

To już ostatnia szansa, aby skorzystać z płatnego stażu!

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników na seminarium naukowe, które odbędzie się

5 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 12:00 w sali 211 budynku P3, ul. Prószkowska 76, Opole.

Prelegent: dr inż. Mariusz Naumowicz

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Instytut Informatyki

Temat wystąpienia:

"Zastosowanie algorytmu Hooke'a-Jeeves'a w projektowaniu i optymalizacji analogowych układów scalonych CMOS"

Streszczenie:

Tematem referatu jest szeroko pojęta optymalizacja analogowych układów scalonych. rozwój nowych technologii CMOS, szczególnie tych nanometrowych, ogranicza proces przenoszenia istniejących projektów do nowszych procesów technologicznych. Również projektowanie w tych procesach wymaga większego wkładu czasowego. Rozwiązaniem, przynajmniej częściowym, tych problemów jest zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych. Proponowanym algorytmem rozwiązującym powyższe problemy jest algorytm Hooke'a-Jeeves'a. Algorytm ten można z dużym powodzeniem wykorzystać w migracji technologicznej analogowych układów CMOS, optymalizacji banku filtrów oraz przetworników AC. O jego skuteczności świadczą wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach.

Serdecznie zapraszamy.

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2019/2020r.

Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów od tego semestru obowiązują nowe zasady zapisów na lektoraty z języków obcych. §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

Zapisy są dwu etapowe.

  • I etap, który odbywa się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z jakiego języka student chce uczęszczać. UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru na lektorat w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.
  • II etap, który odbywa się w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat - studenci dokonują wyborów już konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka. UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Akademickie Biuro Karier zaprasza do udziału w ankiecie pn. „Oczekiwania studentów względem Politechniki Opolskiej”. Kliknij i powiedz nam, jak według Ciebie Politechnika Opolska może pomóc młodym ludziom znaleźć wymarzone zatrudnienie i jak powinna ich przygotowywać do roli wartościowych graczy na rynku pracy. Czujesz, że w Twoim CV brakuje czegoś, co może zdecydować o sukcesie? A może już pracujesz i wiesz, co zdecydowało o znalezieniu wymarzonego zatrudnienia? Nie trzymaj tej wiedzy dla siebie i pomóż kolegom radzić sobie równie dobrze. Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki posłużą do przygotowania zbiorczego opracowania. Wypełnienie ankiety nie zajmie dłużej niż 2 minuty, a uczestnicy mogą udzielić dowolnej odpowiedzi.