DROGIE PANIE!

Tylko dla Was AnitaB.org przy współpracy z ChallengeRocket.com organizuje technologiczno-społeczny konkurs online: Anita's Moonshot Codeathon

https://challengerocket.com/pl/anitasmoonshot

Głównym zamierzeniem konkursu jest zaangażowanie kobiet w tworzenie twórczych rozwiązań dla problemów społecznych i ekonomicznych w ich otoczeniu. Celem konkursu jest wzmocnienie pozycji kobiet w branży technologicznej oraz zmiana świata na lepsze.

Wartość nagród to 27 250 $ !!!

Do wygrania m.in. udział w prestiżowej Grace Hopper Celebration 2018!
W hackathonie biorą udział kobiety z całego świata! Koniecznie musicie dołączyć i Wy!  --> https://challengerocket.com/pl/anitasmoonshot

 

Kolejna edycja studenckiej konferencji technologicznej IT Academic Day 2017.

Już we wtorek od 9:00 wiele godzin wykładów, warsztatów oraz oferty staży i praktyk!

Gdzie?
Politechnika Opolska, 2 kampus, ul. Prószkowska 76, budynek P3, sala 109 oraz warsztaty w salach na parterze.

Co?
Same ciekawe rzeczy - oto agenda:

09:00 09:15 otwarcie konferencji
09:15 09:30 Hicron Prezentacja firmy
09:30 10:10 Axabee.com Michał Kuriata Jak nie stracić miliona w 6 miesięcy czyli o StartUp-ach i technologii.
10:10 10:15 przerwa
10:15 11:00 Asseco 3P - Polish Programmers Project Marcin Leśniak Potęga czystego kodu
11:00 11:05 przerwa
11:05 11:50 Atos Poland GDC Piotr Wandycz Jak zacząć swoją przygodę z Unity3D
11:50 11:55 przerwa
11:55 12:25 Bright coders' factory Marcin Walas Technologie frontendowe oparte na node JS
12:25 12:30 przerwa
12:30 13:40 Capgemini Polska Michał Przybyłowski Budowanie zaangażowania, czyli Grywalizacja rozwiązań IT
13:40 13:50 przerwa
13:50 14:20 CODEFUSION Marcin Kawalerowicz Intermediate Language platformy Microsoft .NET – krótkie spięcie
14:20 14:25 przerwa
14:25 15:20 ZF Group Rafał Jaskowiak, Anita Kasprzak Dzień z życia Admina
15:10 15:15 przerwa
15:15 16:00 Kariera w Axxiome Nowe trendy w technologiach informatycznych dla przemysłu i w bankowości
16:00 zakończenie konferencji

Zapraszamy studentów informatyki, wszystkich zainteresowanych oraz pasjonatów IT !

Studenckie Koło Naukowe Grupa .NET PO
wraz z opiekunem dr inż. Anną Zatwarnicką

Zapraszamy studentów Politechniki Opolskiej do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student Wynalazca, organizowanym przęz Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach od 2010 roku. Pięciu laureatów Konkursu będzie prezentowało swoje rowiązania na 46 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz podczas serninariurn w światowej orgańniacji Własności Intelektuatnej w dniach 11 - 15 kwietnia 2018r. Politechnika Świętokrzyską , jako organizator sfinanzuje koszt stoiska wystawinniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto laureaci zaptezetują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018. Nabór zgłoszeń trwa do 1 listopada 2017r, do 15 stycznia 2018r. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostęne są na stronie www.cowi.tu.kielce.pl .

2nd IEEE Students & Young Professionals Meeting 2017
Wykłady naukowe, sesje tematyczne i szkolenia techniczne w których razem uczestniczyło ponad 77 osób. Tak w skrócie wyglądała druga edycja spotkania „IEEE Students & Young Professionals Meeting”, która miała w tym roku szczególny charakter – była okazją do świętowania jubileuszu 10-lecia powstania IEEE Opole Student Branch.
Stowarzyszenie IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) działa od 1963 roku, w wyniku konsolidacji Amerykańskiego Instytutu Inżynierów Elektryków (American Institute of Electrical Engineers, AIEE) oraz Instytutu Inżynierów Radiowych (Institute of Radio Engineers, IRE). Zrzesza ponad 430 tys. członków na całym świecie, jest właścicielem niemal 1/3-ciej periodyków naukowo-technicznych, organizuje lub współorganizuje konferencje naukowe oraz opracowuje standardy dla urządzeń elektronicznych.  Politechnika Opolska patronuje studenckiemu oddziałowi tej organizacji (IEEE Opole Student Branch) od 10 lat. Jednakże, działalność jej członków datuje się na początku obecnego stulecia, zaraz po powstaniu Koła Naukowego ELEDYN (1998), założonego przez prof. dr hab. inż. Bronisława Tomczuka. To właśnie, zgodnie z sugestią Profesora, studenci-członkowie stowarzyszenia IEEE, w roku 2007, wystąpili do władz IEEE o formalną rejestrację IEEE Opole Student Branch (IEEE Opole SB), jako oddziału działającego przy Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Członkowie Koła aktywizowali studentów na rzecz działalności naukowo badawczej w ramach IEEE.  W wyniku tego, koło IEEE stało się jednym z 4-ch kół studenckich działających na terenie polskich uczelni. Pierwszym formalnym przewodniczącym IEEE Opole SB był Piotr Graca, a opiekunem dr inż. Jan Zimon. Obecnie Kołem opiekuje się dr hab. inż. Andrzej Waindok, zaś przewodniczącą jest mgr inż. Anna Kolenda.

W dniach 26 - 28 października 2017 zorganizowano ogólnopolskie spotkanie „2nd IEEE Students & Young Professionals Meeting 2017” (http://eledyn.po.opole.pl/ieee-syp2017meeting) w ramach którego uczczono jubileusz 10-lecia IEEE Opole SB. Członkowie-działacze IEEE Opole SB wraz z opiekunami zorganizowali szereg ciekawych spotkań i wydarzeń dla studentów- członków IEEE z całej Polski oraz dla wszystkich chętnych pracowników Wydziału i członków Kół Naukowych. Było to już drugie ogólnopolskie spotkanie (https://wu.po.opole.pl/ogolnopolskie-spotkanie-studentow-i-doktorantow-zrzeszonych-w-ieee/ ) studentów i doktorantów zrzeszonych w IEEE na którym obecni byli przedstawiciele aktywnych kół IEEE z Polski: Szczecina (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ), Krakowa (Akademia Górniczo-Hutnicza), Lublina (Politechnika Lubelska) i Opola. Co ważne, organizatorzy gościli również przedstawicieli z Elbląga (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) oraz Krakowa (Politechnika Krakowska) gdzie będą zakładane studenckie oddziały IEEE.
Stroną organizacyjną spotkania oraz 10-lecia kierował przewodniczący polskiej grupy „IEEE Young Professionals” mgr inż. Piotr Graca, będący również Członkiem Zarządu Polskiej Sekcji IEEE. Wraz z wolontariuszami IEEE – studentami, doktorantami i absolwentami WEAiI oraz opiekunami przygotował 3-dniowe wydarzenie.     

Od lewej: Andrzej Waindok, Piotr Graca

W pierwszym dniu zorganizowano spotkanie IEEE MAG-033 Chapter - Magnetics Society, którego przewodniczącym jest dr inż. Radosław Jeż z Research Group ABB. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Dziekan WEAiI  prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar oraz  prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska. W ramach spotkania pokazano zalety przynależenia do IEEE oraz IEEE Magnetics Society. Dr hab. inż. Dariusz Koteras wygłosił referat na temat wykorzystania metod polowych w obliczeniach transformatorów, natomiast przedstawiciele firmy SymKom zaprezentowali możliwości oprogramowania Ansys. Prezentacje były bardzo ciekawe i wywołały ożywioną dyskusję. Finalnym punktem tego dnia było zwiedzanie bazy laboratoryjnej WEAiI zlokalizowanej w budynku 1 i 3.

Prelegent: Radosław Jeż

W drugim dniu spotkanie poprowadzili dr hab. inż. Andrzej Waindok oraz Piotr Graca. Dzień ten rozpoczął się od szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania Ansys AIM. Następnie odbyła się uroczysta inauguracja, po której prof. Bronisław Tomczuk przybliżył obecnym genezę powstania IEEE Opole SB. Z kolei mgr inż. Piotr Graca oraz mgr inż. Anna Kolenda pokazali historię IEEE Opole SB w bogatej w fotografie prezentacji oraz wytłumaczyli model działania opolskiego oddziału. Swoje pozdrowienia dla uczestników spotkania przesłał prof. Jacek Żurada, który w tym roku był jednym z kandydatów na prezydenta IEEE. Następnie występowali kolejni prelegenci z IEEE,  Young Professionals oraz Women in Engineering. O możliwościach związanych z działalnością studencką w IEEE mówił Maciej Borówka (reprezentant studentów w Polskiej Sekcji IEEE) zaś dr inż. Adam Milczarek (wiceprzewodniczący IEEE PEL-035/IE-013 Joint Chapter) zwracał uwagę na zalety przynależenia do Society w IEEE.
Wśród osób biorących udział w spotkaniu należy wymienić: wiceprzewodniczącego IEEE Poland Section prof. Adama Dąbrowskiego, wiceprzewodniczącego SEP Marka Grzywacza, przewodniczącego IEEE EMC Chapter Polskiej Sekcji prof. Grzegorza Masłowskiego, wiceprzewodniczącego IEEE EMC Chapter Polskiej Sekcji dr inż. Dariusza Klepackiego, sekretarza IEEE Women in Engineering Polskiej Sekcji dr inż. Katarzynę Wasilewską. Nie zabrakło także przedstawicieli sponsorów - Pani Moniki Ciborek-Sofińskiej z firmy  ifm ecolink oraz pana Zygmunta Szulca z firmy Explomet oraz przedstawiciela władz dziekańskich WEAiI w osobie dr hab. inż. Andrzeja Cichonia- prodziekana ds. współpracy i rozwoju. Miłym akcentem spotkania było przyznanie dyplomów IEEE dla prof. Bronisława Tomczuka, prof. Andrzeja Waindoka oraz Piotra Gracy za działalność na rzecz IEEE. Również, prof. Bronisław Tomczuk, prof. Andrzej Waindok oraz Piotr Graca odebrali medale SEP, w uznaniu ich działalności, które wręczył im, w imieniu prezesa SEP, Marek Grzywacz. W tym miejscu warto podkreślić, że w dniu 6 wrześnie 2017 podpisano umowę o współpracy SEP-IEEE. Ze strony SEP dokument ten podpisali: Piotr Szymczak – Prezes SEP i Stefan Granatowicz – Wiceprezes/Przewodniczący Centralnej Komisji Współpracy z Zagranicą SEP. Ze strony PS IEEE umowę podpisał: Mariusz Malinowski – Przewodniczący PS IEEE. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją w hotelu Mercure. Wśród zaproszonych gości był przedstawiciel WEAiI - prodziekan ds. nauki, dr hab. inż. Wojciech Hunek, który wzniósł toast z gratulacjami z okazji 10-lecia powstania IEEE Opole SB.

W ostatnim dniu, którego gospodarzem była firma ifm ecolink, zorganizowano szkolenia z projektowania obwodów elektronicznych i płytek PCB z uwzględnieniem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Po krótkim wprowadzeniu i przedstawieniu zarysu firmy przez Panią Monikę Ciborek – Sofińską,  prof. Grzegorz Masłowski przedstawił działalność IEEE EMC-027 Chapter. Firma Wurth Elektronik rozpoczęła sesję szkoleniową EMC, którą następnie poprowadził Pan Mark Montrose, pochodzący z Kalifornii (USA), jeden z najlepszych specjalistów w tej tematyce na świecie. Szkolenie było ciekawe i trwało do późnych godzin popołudniowych. W sesji zamykającej „2nd IEEE Students & Young Professionals Meeting” wręczono certyfikaty i podziękowania za udział w wydarzeniu, zaś zwieńczeniem tego dnia było spotkanie w restauracji Biesiada Opolska, które pozwoliło na nawiązanie nowych znajomości i zrelaksowanie się po ciężkim dniu szkoleń.

Prelegent: Mark Montrose

Warto podkreślić, że w przeddzień spotkania IEEE oraz obchodów 10-lecia, w dniu 23 października 2017, doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy IEEE Opole SB a firmą ifm ecolink. Współpraca oby dwóch jednostek będzie polegała m.in. na wspólnej realizacji projektów studenckich (w tym prac dyplomowych) na wybranym sprzęcie firmy ifm oraz organizacji konkursów technicznych, warsztatów i szkoleń. Członkowie IEEE Opole będą również zapraszani do odbycia praktyk studenckich i staży oraz udziału w programie ambasadorskim. Podpisanie listu jest kolejnym kamieniem milowym w działalności IEEE Opole SB i niewątpliwie otwiera, w kolejnej dekadzie, nowe ścieżki rozwoju oparte na ścisłej współpracy z przemysłem.

Od lewej: Piotr Graca, Andrzej Durdyń (Członek Zarządu ifm ecolink Sp. z o.o.), Andrzej Waindok

Zdolności organizacyjne studentów IEEE Opole SB pozwalają mieć nadzieję, że uroczystość 10-lecia nie była ostatnią w jego historii i że koło będzie się rozwijało oraz świętowało kolejne swoje rocznice. Korzystając z okazji, organizatorzy chcieliby jeszcze raz podziękować wszystkim zaangażowanym osobom, w szczególności wolontariuszom IEEE Opole SB (Anna Kolenda, Mateusz Wojczyk, Paweł Stolarczyk, Adrian Lipowski, Paweł Piekielny, Patryk Szywalski, Marcin Jambor), za wzorowe przygotowanie ogólnopolskiego wydarzenia „2nd IEEE Students & Young Professionals Meeting 2017”.

Opiekun IEEE Opole SB, Andrzej Waindok, dr hab. inż., prof. PO
Mentor IEEE Opole SB, Prof. Bronisław Tomczuk
Przewodniczący sekcji Young Professionals IEEE, mgr inż. Piotr Graca


Pełna galeria zdjęć: http://www.po.opole.pl/index.php?mod=gallery;1622;2017