W dniu 12.06.2017 (poniedziałek) w godzinach 11.00 – 14.00 odbędzie się seminarium TEK OPEN DAY. Seminarium jest organizowane przez Instytut Automatyki Politechniki Opolskiej oraz firmę TESPOL sp. z o. o. – dystrybutora firmy Tektronix. Seminarium odbędzie się w sali 109 (budynek P3). Celem seminarium jest prezentacja nowoczesnej aparatury kontrolno - pomiarowej firmy Tektronix, Keithley oraz Dewetron. Podczas seminarium bedą omawiane następujące tematy:

  • Wykorzystanie zródeł mierzących, analizatorów impedancji oraz wektorowych analizatorów sieciowych do badań materiałowych,
  • Analiza spektralna z wykorzystaniem nowoczesnych analizatorów widma firmy Tektronix,
  • Analiza jakosci energii z wykorzystaniem nowoczesnych systemów synchronicznej rejestracji danych firmy DEWETRON,
  • Wykorzystanie nowoczesnych oscyloskopów cyfrowych Tektronix do rejestracji i analizy złożonych sygnałów.