Z inicjatywy Pana Prorektora ds nauki Profesora Mariana Łukaniszyna w dniu 9.02 odbyło się seminarium naukowe organizowane przez Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Politechnikę Opolską - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.
Spotkanie było pierwszym z cyklu i dotyczyło przyszłej współpracy obu uczelni. Nasi pracownicy, dr hab. inż. Michał Tomaszewski, prof. PO, dr inż. Bogdan Ruszczak, dr inż. Paweł Michalski oraz mgr inż. Rafał Gasz poprowadzili wykład na temat przeprowadzanych badań naukowych oraz zainteresowań badawczych.

Kolejnym punktem seminarium była dyskusja dotycząca możliwości przyszłej współpracy i proponowanej tematyki wspólnych projektów z zakresu wykorzystania bezzałogowych platform i systemów powietrznych do celów wojskowych i naukowych. W dyskusji uczestniczyli Dziekan oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.