Dyrektor Instytutu Informatyki naszego Wydziału dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO oraz dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. PO 5 października 2017 roku udali się z wizytą na Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Panowie Profesorowie spotkali się z Kierownikiem Studiów Doktoranckich Panią Profesor Haliną Kwaśnicką . Podjęte zostały rozmowy rokujące bardzo dobrą współpracę na przyszłość pomiędzy Instytutem Informatyki Politechniki Opolskiej a kierownictwem studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej.

Planowana i omawiana była współpraca z zakresie promowania naszych doktorantów w dyscyplinie informatyka, jak również uczestniczenia w wydarzeniach naukowych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej - w szczególności seminariów naukowych dla doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych.