Studia na tym kierunku to prawdziwe wyzwanie! Wiedzę zdobędziesz zarówno pod kątem technicznym, jak i medycznym.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 8 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Kształcenie na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA pozwala absolwentowi na opanowanie obszernego zasobu wiedzy z zakresu przedmiotów kierunkowych technicznych na przykład: czujniki i przetworniki, pomiary elektrycznych wielkości medycznych, podstawy teorii sygnałów i systemów, mikrokontrolery w inżynierii biomedycznej, bazy danych w zastosowaniach biomedycznych oraz z zakresu przedmiotów kierunkowych płynących z nauk o zdrowiu na przykład: biologii z elementami mikrobiologii i genetyki, anatomii prawidłowej człowieka, fizjologii starzenia się, kinezjologii.

W ramach przedmiotów specjalnościowych przekazywana jest m. in. wiedza z zakresu: biomateriałów, implantów i sztucznych narządów, interfejsów mózg-komputer, przetwarzania obrazów biomedycznych, analizy sygnałów biomedycznych, podstaw medycznych systemów doradczych, telemedycyny oraz systemów wbudowanych na potrzeby inżynierii biomedycznej.

Absolwent posiada ogólną wiedzę w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Posiada także ogólną wiedzę w zakresie właściwości i budowy materiałów, z których można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu.

Absolwent potrafi formułować biomedyczne problemy inżynierskie i rozwiązywać je za pomocą nowoczesnych technik komputerowych; kierować zespołami interdyscyplinarnymi, w Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: AUTOMATYKA I ROBOTYKA lub INFORMATYKA, a także na kierunkach pokrewnych.

DODATKOWE INFORMACJE

>> Lista kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia <<

>> Plany studiów <<

>> Karty opisu przedmiotów <<