ROK 2021

 

Data obrony Pracownik/Doktorant Dokumenty
 28.10.2021

mgr inż. Daniel Jancarczyk

Badanie sygnałów niskiej częstotliwości emitowanych pracą transformatorów elektroenergetycznych

Streszczenie: PL

Recenzja - prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny- Politechnika Poznańska

Recenzja - dr hab. inż. Paweł Żukowski, prof. uczelni- Politechnika Lubelska

 14.10.2021

mgr inż. Krzysztof Rogowski

Optymalizacyjne metoody sterowania falownika 3- poziomowego NPC

Autoreferat

Streszczenie: PL

Recenzja - prof..dr hab. inż. Lesław Gołębiowski, Politechnika Rzeszowska

Recenzja - prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik, Politechnika Śląska

 30.09.2021

mgr inż.Tomasz Feliks

Minimum- energy perfect control for LTI MIMO systems described in the discrete- time state- space framework

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja - dr hab. inż.. Maciej Ławryńczuk, prof.. uczelni Politechnika Warszawska

Recenzja - dr hab. inż.. Artur Babiarz, prof. uczelni Politechnika Śląska

 24.06.2021

mgr inż. Jakub Osuchowski

Detekcja izolatorów linii elektroenergetycznej z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów cyfrowych

Autoreferat

Streszczenie: PL

Streszczenie: ANG

Recenzja - dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. uczelni- Politechnika Rzeszowska

Recenzja - dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki, prof. uczelni- Politechnika Śląska

 22.02.2021

mgr Nataliia Kashpruk

Badania porównawcze modeli statystycznych i obliczeń miękkich dla identyfikacji ciągów czasowych i prognoz.

Autoreferat

Streszczenie: PL

Recenzja - dr hab.Dorota Mozyrska,prof. uczelni Politechnika Białostocka

Recenzja - dr hab. inż.Jerzy Baranowski, prof. uczelni, Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 

ROK 2020

 

Data obrony Pracownik/Doktorant Dokumenty
 12.11.2020

mgr inż.Rafał Gabor

Analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych i materiałowych na pracę pasywnej przekładni magnetycznej z wykorzystaniem numerycznych metod modelowania pola magnetycznego i drgań.

Autoreferat

Streszczenie: PL

Recenzja - prof.dr hab. inż. Lesław Gołębiowski, Politechnika Rzeszowska

Recenzja - dr hab. inż.Jan Zawilak, prof. uczelni Politechnika Wrocławska

5.10.2020 

mgr inż. Marek Krok

Bezbiegunowe sterowanie perfekcyjne wielowymiarowymi stacjonarnymi obiektami liniowymi opisanymi w dyskretnej przestrzeni stanu

Pole-free perfect control for LTI MIMO systems described in the discrete-time state-space framework

Autoreferat

Streszczenie: PL

Recenzja - dr hab. inż. Dariusz Horla- prof. Politechniki Poznańskiej

Recenzja – prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka- Politechnika Śląska

 23.09.2020

dr inż. Piotr Szpulak

Numeryczna analiza i modelowanie komputerowo przekształconych wizualizacji rozkładu natężenia pola elektrycznego w złożonych układach dielektryków płaskich

Autoreferat

Streszczenie: PL

Recenzja - dr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

Recenzja - dr hab. inż. Hubert Morańda, prof. Politechniki Poznańskiej

 15.09.2020

dr inż. Marcin Kulik

Układ przetwarzania energii drgań mechanicznych w energię elektryczną z nieliniowym rezonansem elektromechanicznym – badania teoretyczne i eksperymentalne

Autoreferat

Streszczenie: PL

Recenzja - dr hab. inż. Rafał Wojciechowski- Politechnika Poznańska

Recenzja - dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. Politechniki Krakowskiej

 22.06.2020

dr inż. Jacek ŁUCZAK

Zastosowanie metod klasteryzacji do klasyfikacji sygnałów emisji akustycznej generowanej przez wyładowania niezupełne

Autoreferat

Streszczenie: PL/ANG

Recenzja - dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska

Recenzja - dr hab. inż. Tomasz N. Kołtunowicz, prof. uczelni, Politechnika Lubelska

25.06.2020 

dr inż. Agnieszka TISZBIEREK

Algorytm Quine’a - McCluskeya minimalizacji interakcyjnych wielowartościowych funkcji logicznych i jego zastosowanie w optymalizacji decyzyjnej układów automatyki i sterowania

Autoreferat

Streszczenie: PL/ANG

Recenzja - dr hab. inż. Piotr Osiński - Politechnika Wrocławska

Recenzja - prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak, prof. zw. - ZUT w Szczecinie

 

ROK 2019

 

Data obrony Pracownik/Doktorant Dokumenty
17.04.2019

dr inż. Krystian Wojtkiewicz

Zunifikowany metamodel procesów

Autoreferat

Streszczenie: PL

Recenzja - dr hab. inż. Jacek PISKOROWSKI, prof. ZUT

Recenzja - dr hab. inż. Michał ŚMIAŁEK, prof. PW

Recenzja - dr hab. inż. Michał ŚMIAŁEK, prof. PW (aktualizacja)

12.04.2019

dr inż. Paweł Piekielny

Modelowanie i weryfikacja pomiarowa dynamiki akceleratora szynowego

Autoreferat

Streszczenie: PL

Recenzja - prof. Gosiewski

Recenzja - prof. Piłat

04.04.2019

dr inż. Rafał Gasz

Wykorzystanie metod wizyjnych do identyfikacji obiektów przestrzennych

Autoreferat

Streszczenie: PL

Streszczenie: ANG

Recenzja - prof. Smołka

Recenzja - prof. Sadecki

ROK 2018

 

Data obrony Pracownik/Doktorant Dokumenty
20.12.2018

dr inż. Arkadiusz Kulik

Autoreferat

Streszczenie ANG 

Recenzja - prof. Węgierek

Recenzja - prof. Banaszak

30.10.2018

dr inż. Piotr DZIERWA

Autoreferat

Abstract PL

Abstract EN

Recenzja - dr hab. inż. Jerzy Klamka, Politechnika Śląska

Recenzja - dr hab. inż. Krzysztof Bartecki, Politechnika Opolska

08.11.2018

dr inż. Mackiewicz Marcin

Autoreferat

Recenzja - prof. dr hab. inż.Krzyszfot Siodła, prof. nadz., Politechnika Poznańska

Recenzja - dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof PRz, Politechnika Rzeszowska

18.10.2018

dr inż. Janusz Gwóźdź

Autoreferat

Abstract

Recenzja - dr hab. inż. dorota Stachowiak, Politechnika Poznańska

Recenzja - dr hab. inż. Burlikowski Wojciech, Politechnika Śląska

 

ROK 2017

 

Data obrony Pracownik/Doktorant Dokumenty
07.12.2017

dr inż. Krzysztof FRANCZOK

Problemy modelowania i sterowania procesami transportowymi w magazynie elementów produkcyjnych z wykorzystaniem zmodyfikowanej sieci Petriego

Recenzja - prof. dr hab. inż. Stefan Domek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzja - prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny, Politechnika Warszawska

Streszczenie w j. angielskim

 19.10.2017

dr inż. Michał KOZIOŁ

Rozpoznawanie podstawowych form wyładowań elektrycznych generowanych w oleju izolacyjnym mierzonych metodą spektrofotometrii optycznej

Recenzja - dr hab inż. Janusz Partyka, prof nadzw. Politechniki Lubelskiej

Recenzja - dr hab inż. Hubert Morańda, prof nadzw. Politechniki Poznańskiej

Streszczenie w j. polskim

Streszczenie w j. angielskim

 19.10.2017

dr inż. Michał KUNICKI

Analiza porównawcza metod pomiarowych stosowanych do detekcji wyładowań niezupełnych

Recenzja - dr hab inż. Paweł Rózga, prof. Politechniki Łódzkiej

Recenzja - prof. hab inż Franciszek Witos, prof. Politechniki Śląskiej

Streszczenie w j. polskim

Streszczenie w j. angielskim

 27.09.017r.

dr inż. Paweł MAJEWSKI

Research towards increasing the capacity of wireless data communication using inverses of nonsquare polynomial matrices

Recenzja - prof. dr hab inż. Jacek Piskorski, prof nadzw. ZUT

Recenzja - prof. hab inż Andrzej Bartoszewicz, Politechnika Łódzka

 12.01.2017

dr inż. PADUCH Piotr

Aparaturowe aspekty diagnostyki izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych

Recenzja - prof. dr hab. inż. Jerzy SZKUTNIK, Politechnika Częstochowska

Recenzja - prof. dr hab. inż. Marian ŁUKANISZYN, Politechniki Opolska

Informacja dodatkowa

 

 

ROK 2016

 

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
03.11.2016

dr inż. Sławomir KRZEWIŃSKI

Autoreferat

Recenzja - prof. Masłowski

Recenzja - prof. Rakowska

sterszczenie ENG

20.10.2016 dr inż. Paweł BERGER Zastosowanie dyskretnej transformaty falkowej do wykrywania zmian grubości styków podobciążeniowych przełączników zaczepów
20.10.2016 dr Łukasz NAGI Analiza promieniowania jonizującego generowanego przez wyładowania elektryczne
21.04.2016 dr inż. Dariusz BARON Badanie stanu technicznego kołpaków generatorów metodą spektroskopii impedancji
21.04.2016 dr inż. Piotr SZPINDLER Wpływ innowacyjnych pełnościennych słupów stalowych na niezawodność i poziom oddziaływania na środowisko linii napowietrznych wysokiego napięcia
25.02.2016 dr inż. Marek LEPICH Zastosowanie metody PDC do oceny stanu izolacji aramidowo-olejowej stosowanej w transformatorach energetycznych dużych mocy
14.01.2016 dr inż. Tomasz MALEC  Pomiary i analiza sygnałów infradźwiękowych generowanych pracą turbin wiatrowych dużych mocy
14.01.2016 dr inż. Ireneusz URBANIEC

Widma emisyjne wyładować elektrycznych występujących na powierzchniach dielektryków ceramicznych

Streszczenie

Recenzja - prof. Jagieła

Recenzja - prof. Zakrzewski

 

 

ROK 2015

 

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
22.10.2015 dr inż. Jerzy BUCHACZ

Analiza zestarzenia izolatorów przepustowych typu OIP za pomocą metody FDS i wyników badań oleju

Streszczenie

Recenzja - prof. Siodła

Recenzja - prof. Żukowski

02.07.2015 dr inż. Tomasz PYKA Analiza wpływu koła swobodnego w robocie mobilnym trójkołowym na jakość sterowania ruchu robota po trajektorii
23.04.2015 dr inż. Artur ADAMOWICZ Analiza wpływu temperatury oraz stopnia zawilgocenia i zestarzenia izolacji celulozowo-olejowej na parametry modelu Cole-Cole wyznaczone przy wykorzystaniu metody spektroskopii częstotliwościowej FDS
09.04.2015 dr inż. Piotr MYNAREK Analiza stanów cieplnych w silnikach małej mocy

 

 

ROK AKADEMICKI 2014

 

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
11.12.2014 dr inż. Anna BRYNIARSKA Inteligentne wyszukiwanie wiedzy diagnostycznej wykorzystujące rozmytą logikę opisową na przykładzie wybranej klasy obiektów diagnozowanych
13.11.2014 dr inż. Paweł MICHALSKI Identyfikacja i rekonstrukcja elementów rurowych w instalacjach przemysłowych na potrzeby inwentaryzacji
10.07.2014 dr inż. Sławomir STEMPLEWSKI Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do diagnostyki związków chemicznych
10.07.2014 dr inż. Mariusz GRABA Identyfikacja systemu recyrkulacji spalin silnika o zapłonie samoczynnym
10.04.2014 dr inż. Andrzej BŁACHOWICZ Zastosowanie modelowania 3-D w diagnostyce kondensatorów elektroenergetycznych wykonywanej metodą emisji akustycznej
10.04.2014 dr inż. Damian RACZYŃSKI Redukcja modeli obiektów sterowania z zastosowaniem obliczeń równoległych na przykładzie modelu kotła energetycznego
20.03.2014 dr inż. Marcin ZMARZŁY System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej
13.03.2014 dr inż. Kazimierz OGONOWSKI Automatyczne przetwarzanie danych dla wspomagania procesu podejmowania decyzji na przykładzie firm ubezpieczeniowych
09.01.2014 dr inż. Dominik DOBRY Ocena możliwości zastosowania fullerenów jako inhibitora procesów starzeniowych w mineralnych olejach elektroizolacyjnych

 

ROK AKADEMICKI 2013

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
07.11.2013 dr inż. Tomasz GARBIEC Analiza efektów krańcowych w wirniku masywnym silnika indukcyjnego wysokoobrotowego
17.01.2013 dr inż. Marek KACPERAK Diagnostyka eksploatacyjna napędów elektrycznych w przemyśle cementowym na przykładzie Cementowni ODRA S.A.

 

ROK 2012

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
13.12.2012 dr inż. Wojciech KANDORA Diagnostyka off-line izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich
20.09.2012 dr inż. Marcin RUCHAJ Algorytmy sterowania acykliczną sygnalizacją świetlną w zatłoczonej sieci drogowej
17.05.2012 dr inż. Józef DWOJAK Opracowanie efektywnej diagnostyki eksploatacyjnej zespołów maszynowych w energetyce na przykładzie PGE Elektrowni Opole S.A.
09.05.2012 dr inż. Piotr KALUS Badanie rozpuszczania nanocząstek w oleju elektroizolacyjnym
01.03.2012 dr inż. Dawid WAJNERT Charakterystyki pracy łożyska magnetycznego z uwzględnieniem jego układu regulacji
02.02.2012 dr inż. Ewelina PIOTROWSKA Analiza parametrów morfometrycznych komórek dla komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej
02.02.2012 dr inż. Michał PODPORA Przetwarzanie wizji przez roboty autonomiczne z wykorzystaniem systemów rozproszonych
19.01.2012 dr inż. Jerzy PODHAJECKI Drgania w silnikach bezszczotkowych prądu stałego z magnesami trwałymi – analiza i pomiary

 

ROK 2011

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
08.12.2011 dr inż. Małgorzata ZYGARLICKA Wybrane metody przetwarzania obrazów w analizach czasowo-częstotliwościowych na przykładzie zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych
17.11.2011 dr inż. Katarzyna RUDNIK Koncepcja i implementacja systemu wnioskującego z probabilistyczno-rozmytą bazą wiedzy
29.09.2011 dr inż. Przemysław WITKOWSKI Analiza możliwości zastosowania zmodyfikowanej metody triangulacyjnej do lokalizacji wyładowań niezupełnych mierzonych metoda emisji akustycznej
29.09.2011 dr inż. Paweł KURTASZ Zastosowanie algorytmu multikomparacyjnego do klasyfikacji sygnałów emisji akustycznej generowanej przez wyładowania niezupełne
30.06.2011 dr inż. Szczepan PASZKIEL Zastosowanie modeli populacyjnych w interfejsach mózg-komputer
31.03.2011 dr inż. Daria WOTZKA Modelowanie sygnałów emisji akustycznej generowanej przez wybrane klasy wyładowań niezupełnych
03.02.2011 dr inż. Janusz KOŁODZIEJ Analiza dynamicznych i ustalonych stanów pracy silnika reluktancyjnego ze strumieniem poprzecznym

 

ROK 2010

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
18.11.2010 dr inż. Krzysztof MAINKA Modelling of high power IGBT modules including electro-thermal interactions for fast circuit and system simulation
18.11.2010 dr inż. Tomasz KLISTALA Ocena skuteczności badań diagnostycznych układów izolacyjnych transformatorów dużej mocy
14.01.2010 dr inż. Wojciech RADZIEWICZ Modelowanie elektrowni wiatrowej w systemie elektroenergetycznym w otoczeniu rynkowym

 

ROK 2009

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
10.12.2009 dr inż. Marek SZMECHTA Analiza zjawisk kawitacyjnych w olejach izolacyjnych
19.11.2009 dr inż. Paweł AKSAMIT Analiza wpływu fulerenów C60 na elektryzację mineralnego oleju transformatorowego
16.04.2009 dr inż. Marek RYDEL Zredukowane hierarchiczne modele złożonych obiektów sterowania na przykładzie kotła energetycznego
12.03.2009 dr inż. Henryk BORECKI Wybrane zagadnienia modernizacji uzwojenia tworników hydrogeneratorów
08.01.2009 dr inż. Jan ZIMON Analiza pola i obliczanie parametrów aktywnego łożyska magnetycznego
08.01.2009 dr inż. Łukasz DZIERŻANOWSKI Komputerowe wspomaganie decyzji rewitalizacyjnych w bloku energetycznym

 

ROK 2008

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
30.10.2008 dr inż. Gerard BURSY Sterowanie neuronowe procesem przemiału cementu
12.06.2008 dr inż. Andrzej WAINDOK Symulacja komputerowa i weryfikacja pomiarowa charakterystyk silnika liniowego tubowego z magnesami trwałymi
15.05.2008 dr inż. Wiesław KOPTERSKI Ocena kosztów utrzymania niezawodności pracy sieci rozdzielczej w spółce dystrybucyjnej
17.04.2008 dr inż. Józef BIELA Opracowanie metodyki badań diagnostycznych wirników generatorów synchronicznych
06.03.2008 dr inż. Józef MOCH Zagrożenia wynikające ze zjawiska chwilowego przejścia generatora indukcyjnego elektrowni wodnej na pracę wyspową
31.01.2008 dr inż. Marcin KOWOL Analiza pracy przełączalnego silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym do napędu lekkich pojazdów

 

ROK 2007

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
15.11.2007 dr inż. Jarosław ZYGARLICKI Analiza i kompresja danych pomiarowych sygnału z sieci elektroenergetycznej dla potrzeb badania jakości energii
11.10.2007 dr inż. Adrian MŁOT Konstrukcyjne metody ograniczania pulsacji momentu elektromagnetycznego
w bezszczotkowym silniku prądu stałego z magnesami trwałymi
06.09.2007 dr inż. Grzegorz KORBAŚ Obiektowy system estymacji parametrów układów elektromechanicznych
31.05.2007 dr inż. Waldemar POKUTA Równoległe aplikacje MES w systemach klastrowych do rozwiązywania zagadnień elektrostatyki

 

ROK 2006

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
14.12.2006 dr inż. Andrzej CICHOŃ Wpływ parametrów fizykochemicznych oleju izolacyjnego na deskryptory charakteryzujące sygnały emisji akustycznej generowanej przez wyładowania niezupełne
14.12.2006 dr inż. Sebastian BORUCKI Możliwości rozpoznawania form wyładowań niezupełnych rejestrowanych metodą emisji akustycznej przy zastosowaniu sieci neuronowych
14.09.2006 dr inż. Arkadiusz GARDECKI Badania wpływu wybranych algorytmów numerycznego całkowania na właściwości układu napędowego z silnikiem asynchronicznym sterowanym metodą DTC
22.06.2006 dr inż. Dariusz KOTERAS Analiza pola magnetycznego w transformatorach budowy modułowej z rdzeniami amorficznymi
8.06.2006 dr inż. Grzegorz BIALIC Metody oceny jakości cyfrowych układów regulacji pracujących w warunkach stacjonarnych zakłóceń przypadkowych
8.06.2006 dr inż. Paweł FRĄCZ Optyczne i akustyczne widma wyładowań elektrycznych
19.01.2006 dr inż. Krzysztof WRÓBEL Wpływ zmian konstrukcyjnych obwodu magnetycznego na parametry elektromechaniczne przełączalnego silnika reluktancyjnego (SRM)

 

ROK 2005

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
30.09.2005 dr inż. Jacek KORNIAK Racjonalizacja pracy układu energetycznego samochodu osobowego z wykorzystaniem logiki rozmytej
23.06.2005 dr inż. Arkadiusz DĄBROWSKI Analiza zakłóceń występujących podczas pomiarów wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej
23.06.2005 dr inż. Michał TOMASZEWSKI Model przedsiębiorstwa dystrybucyjnego działającego na otwartym rynku energii elektrycznej
23.06.2005 dr inż. Maciej ZDANOWSKI Badania tendencji do elektryzacji wybranych mieszanin cieczy izolacyjnych
19.05.2005 dr inż. Krzysztof GÓRECKI Analiza zakłóceń stacjonarnych i niestacjonarnych metodą transformat Fouriera i falkowej w pomiarach jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem procesora sygnałowego
19.05.2005 dr inż. Mirosław SZMAJDA Analiza czasowo-częstotliwościowa zakłóceń sygnałów w sieciach energetycznych metodą Pronego oraz przekształcenia Wignera-Ville'a w pomiarach jakości elektrycznej z wykorzystaniem procesora sygnałowego
31.03.2005 dr inż. Rafał STANISŁAWSKI Identyfikacja systemów dynamicznych o złożonej strukturze na przykładzie obiektu energetycznego

 

ROK 2004

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
30.10.2004 dr inż. Krzysztof BARTECKI Zastosowanie sieci neuronowych do optymalizacji pracy systemów grzewczych
24.06.2004 dr inż. Ryszard KOPKA Problemy bezpieczeństwa stosowania systemów optycznych w środowiskach wybuchowych
01.04.2004 dr inż. Andrzej WŁÓCZYK Metoda lokalizacji doziemień w sieci prądu stałego zasilającej urządzenia automatyki bloków elektroenergetycznych i stacji WN

 

ROK 2003

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
18.12.2003 dr inż. Wojciech HUNEK Zera sterownicze liniowych ciągłych stacjonarnych układów wielowymiarowych i ich zastosowanie w teorii obwodów i systemów
18.12.2003 dr inż. Joanna
KOLAŃSKA-PŁUSKA
Analiza harmonicznego pola magnetycznego wokół linii napowietrznych wysokiego napięcia
16.10.2003 dr inż. Mariusz SOBOL Polowo-obwodowa analiza pracy tubowego silnika reluktancyjnego o liniowym ruchu oscylacyjnym
13.03.2003 dr inż. Marcin KAMIŃSKI Programowanie obiektowe w badaniach własności dynamicznych wybranej klasy układów elektrodynamicznych

 

ROK 2002

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
12.12.2002 dr inż. Dariusz ZMARZŁY Analiza szumów generowanych elektrycznością statyczną podczas przepływu oleju izolacyjnego
12.12.2002 dr inż. Janusz DULAS Metoda siatek o zmiennych parametrach w zastosowaniu do rozpoznawania fonemów mowy polskiej
24.10.2002 dr inż. Krzysztof
TOMCZEWSKI
Wybrane zagadnienia sterowania silników reluktancyjnych komutowanych elektronicznie (SRM)
18.04.2002 dr inż. Mariusz JAGIEŁA Analiza pracy trójpasmowego bezszczotkowego silnika tarczowego prądu stałego ze strumieniem osiowym w stojanie

 

ROK 2001

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
22.03.2001 dr inż. Henryk MAJCHRZAK Analiza wpływu technologii uruchamiania i odstawiania bloków energetycznych elektrowni na straty energii i koszty rozruchowe

 

ROK 2000

Data Pracownik/Doktorant Temat rozprawy
19.05.2000 dr inż. Stefan WOLNY Analiza i dobór parametrów układu z wirującą tarczą do pomiaru elektryzacji statycznej olejów izolacyjnych