Autoreferat mgra inż. Pawła PIEKIELNEGO:
Modelowanie i weryfikacja pomiarowa dynamiki akceleratora szynowego

Recenzje rozprawy:

prof. dr hab. inż. Zdzisław GOSIEWSKI , Politechnika Białostocka

dr hab. inż. Adam PIŁAT, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Z rozprawą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się także w czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Gen. Sosnkowskiego 31.

Autoreferat mgra inż. Rafała GASZA:
Wykorzystanie metod wizyjnych do identyfikacji obiektów przestrzennych

Recenzje rozprawy:

prof. dr hab. Bogdan SMOŁKA Politechnika Śląska

dr hab. inż. Jan SADECKI, prof. PO Politechnika Opolska

Z rozprawą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się także w czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Gen. Sosnkowskiego 31.

Podkategorie