Habilitacje w dyscyplinie: Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

 Data

Pracownik/Habilitant Temat monografii
30.09.2020 dr hab. inż. Marek Rydel Modelowanie układów dynamicznych całkowitego i niecałkowitego rzędu z zastosowaniem algorytmów redukcji systemów
24.06.2020 dr hab. inż. Ryszard Kopka Estymacja parametrów modeli niecałkowitego rzędu superkondensatorów i kondensatorów litowo- jonowych oraz sterowanie minimalno- energetyczne procesem ich ładowania
27.11.2019 dr hab. inż. Adrian Młot Analiza i synteza maszyn elektrycznych w napędach pojazdów elektrycznych i hybrydowych

 

Habilitacje w dyscyplinach: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

 
Data Pracownik/Habilitant Temat monografii
  dr hab inż. Henryk Majchrzak

Harmonogram

Opinia - Prof. dr hab. inż Jerzy Szkutnik 
Opinia - Prof. dr hab. inż Zbigniew Nadolny 
 
Recenzja - Prof. dr hab. inż Krzysztof Badyda
Recenzja - Prof. dr hab. inż Waldemar Kamrat 
Recenzja - Prof. dr hab. inż Konstanty Marek Gawrylczyk

05.09.2013 dr hab inż. Rafał Wróbel

Aspekty temperaturowe w projektowaniu maszyn elektrycznych i elementów pasywnych

Autoreferat
Wniosek 
Decyzja 
Harmonogram 
Uchwała

11.06.2015 dr hab inż. Maciej Zdanowski

Ocena podatności izolacji transformatorów na elektryzację strumieniową

Autoreferat
Wniosek 
Komisja
Harmonogram
Uchwała

04.12.2014 dr hab. inż. Michał TOMASZEWSKI Obciążenia zimowe linii elektroenergetycznych na przykładzie Polski
06.11.2014 dr hab. inż. Andrzej WAINDOK Modelowanie i weryfikacja pomiarowa charakterystyk aktuatorów tubowych liniowych z magnesami trwałymi
03.07.2014 dr hab. inż. Mariusz PELC Policy-based Reconfiguration of the Computer Control Systems
12.06.2014 dr hab. inż. Ryszard BENIAK Estymacja parametrów wybranych napędów przekształtnikowych z wykorzystaniem w procesie modelowania matematycznego sformalizowanej metody zmiennej struktury
27.03.2014 dr hab. inż. Rafał STANISŁAWSKI Advances in modeling of fractional difference systems - new accuracy stability and computational results
30.01.2014 dr hab. inż. Mirosław SZMAJDA Czasowo-częstotliwościowe metody klasy Cohena w badaniach zakłóceń występujących w sieciach elektroenergetycznych
12.12.2013 dr hab. inż. Jarosław ZYGARLICKI Metody Prony'ego oraz ich modyfikacje w zastosowaniach pomiarowych w elektrotechnice
05.09.2013 dr hab. inż. Rafał WRÓBEL Aspekty temperaturowe w projektowaniu maszyn elektrycznych i elementów pasywnych
18.04.2013 dr hab. inż. Zbigniew PLUTECKI Analiza wpływu mikroklimatu na emisję wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowej eksploatacji
21.02.2013 dr hab. inż. Krzysztof TOMCZEWSKI Układy zasilania rozszerzające zakresy pracy przełączalnych silników reluktancyjnych
22.11.2012 dr hab. inż. Wojciech HUNEK Towards a General Theory of Control Zeros for LTI MIMO Systems
25.10.2012 dr hab. inż. Sebastian BORUCKI Diagnostyka rdzeni transformatorów metodami wibroakustycznymi
14.06.2012 dr hab. inż. Andrzej POPENDA Modelowanie i symulacja dynamicznych stanów pracy układów napędowych do reaktorów polimeryzacji z silnikami indukcyjnymi specjalnego wykonania
29.03.2012 dr hab. inż. Maria WRZUSZCZAK Modelowanie przetworników wiroprądowych – wybrane zagadnienia
23.02.2012 dr hab. inż. Paweł FRĄCZ Wykorzystanie optycznych sygnałów emitowanych przez wyładowania elektryczne w diagnostyce izolatorów
27.10.2011 dr hab. inż Andrzej CICHOŃ Nowa metoda diagnostyki stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów
13.01.2011 dr hab. inż Marcin LORENC Pomiary i modelowanie komfortu cieplnego w obiektach sakralnych
11.02.2010 dr hab. inż. Stefan WOLNY Diagnostyka stanu izolacji papierowo-olejowej z wykorzystaniem metod polaryzacji
29.10.2009 dr hab. inż. Waldemar SKOMUDEK Analiza i ocena skutków przepięć w elektroenergetycznych sieciach średniego i wysokiego napięcia
03.04.2008 dr hab. inż. Wiesław TARCZYŃSKI Metody impulsowe w lokalizacji uszkodzeń w liniach elektroenergetycznych
28.02.2008 dr hab. inż. Mariusz JAGIEŁA Analiza stanów pracy specjalnych maszyn indukcyjnych w ujęciu polowym
24.01.2008 dr hab. inż. Sławomir SZYMANIEC Diagnostyka stanu izolacji uzwojeń i stanu łożysk silników indukcyjnych klatkowych w warunkach przemysłowej eksploatacji
30.11.2006 dr hab. inż. Dariusz ZMARZŁY Modelowanie elektryzacji strumieniowej