Postępowania o nadanie tytułu profesora

wg ustawy z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84, po. 455)

 

 

Data uchwały Pracownik Załączniki
 2019.04.29 prof dr hab inż. Mariusz Jagieła Uchwała
 2017.04.06 prof dr hab inż. Paweł Frącz Uchwała