Dr inż. Szczepan Paszkiel z Katedry Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach działania naukowego Miniatura-5 pt. "Badania pilotażowe zastosowania systemu szkoleniowego bazującego na obrazowaniu motorycznym w zakresie sterowania obiektami rzeczywistymi".

Dr hab. inż. Andrzej Waindok, Prof. Uczelni z Katedry Elektrotechniki i Mechatroniki, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki obecnie realizuje grant na który w Narodowym Centrum Nauki otrzymał finansowanie w ramach działania naukowego MINIATURA 4.0 

Dr inż. Michał Kunicki, dr hab. inż. Sebastian Borucki prof. PO, dr hab. inż. Andrzej Cichoń prof. PO z Katedry Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej uzyskali finansowanie NCBiR na realizację projektu naukowego System ekspercki do oceny wyładowań niezupełnych w transformatorach elektroenergetycznych" w ramach projektu krajowego TANGO IV.

Dr inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk z Katedry Automatyzacji Napędów i Robotyki, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki uzyskała finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach działania naukowego Miniatura 4.0.  pt. "Zastosowanie Klasyfikatorów Bayesowskich w Celu Ulepszenia Nieinwazyjnych Interfejsów Mózg-Komputer".