ROK 2018

 

LP Doktorant Dziedzina naukowa / Dyscyplina Dokumenty
1

mgr inż. Arkadiusz Kulik

Nauki techniczne / ELEKTROTECHNIKA

Streszczenie ANG 

Recenzja - prof. Węgierek

Recenzja - prof. Banaszak

ROK 2016

 

LP Doktorant Dziedzina naukowa / Dyscyplina Dokumenty
1

mgr inż. Sławomir KRZEWIŃSKI

Nauki techniczne / ELEKTROTECHNIKA

Autoreferat

Recenzja - prof. Masłowski

Recenzja - prof. Rakowska

sterszczenie ENG