W dniu 30 października 2018 r., (wtorek), o godz.10:00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra DZIERWY  nt.: "Zastosowanie algorytmów regulacji wielowymiarowej w problematyce wydajnej pracy sieci komputerowych z przełączaniem pakietów".

W dniu 8 listopada 2018 r., (czwartek), o godz.10:00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Marcina MACKIEWICZA  nt.: "Analiza rozpływów przepięć w sieciach elektroenergetycznych w aspekcie wytrzymałości układów izolacyjnych przy niestandardowych narażeniach przepięciowych".

W dniu 20 grudnia 2018 r.,, o godz.9:00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. mgra inż. Arkadiusza KULIKA nt.: "Wykorzystanie metod optycznych w diagnostyce izolacji transformatorów dużej mocy".

W dniu 18 października 2018 r., (czwartek), o godz.11:00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. JANUSZA GWOŹDZIA nt.: "Opracowanie i zastosowanie modelu matematycznego silnika bezszczotkowego prądu stałego dla ustalonych stanów pracy".

W dniu 7 grudnia 2017 r., (czwartek), o godz.10:30, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. KRZYSZTOFA FRANCZOKA nt.: "Problemy modelowania i sterowania procesami transportowymi w magazynie elementów produkcyjnych z wykorzystaniem zmodyfikowanej sieci Petriego".

W dniu 19 października 2017r., (czwartek), o godz.11:30,odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Michała KUNICKIEGO nt.: "Analiza porównawcza metod pomiarowych stosowanych do detekcji wyładowań niezupełnych".

W dniu 19 października 2017r., (czwartek), o godz.9:30,odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Michała KOZIOŁAnt.: "Rozpoznawanie podstawowych form wyładowań elektrycznych generowanych w oleju izolacyjnym mierzonych metodą spektrofotometrii optycznej".

Podkategorie