Oprogramowania Statistica  dostęne jest dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Opolskiej w ramach licencji Site License .

O roku 2016 licencja obejmuje Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki + Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych + Zestaw Mapy, czyli następujące moduły analityczne:

> Statistica Pakiet Zaawansowany

> Statistica QC

> Statistica Automatyczne Sieci Neuronowe

> Statistica Data Miner

> Statistica Text Miner

> Statistica Process Optimization (QC Miner)

> Statistica MSPC (Multivariate Statistical Process Control - wielowymiarowe sterowanie jakością procesów)

> Statistica SAL (Sequence, Association and Link Analysis – analiza sekwencji, asocjacji i skojarzeń)

> Statistica VEPAC (Variance Estimation and Precision – szacowanie wariancji i precyzji)

> Statistica ETL (Extract, Transform and Load)

> Statistica Reporting Tables (tabele raportujące)

> Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych– dodatek, należy doinstalować

> Mapy – dodatek, należy doinstalować

 

Licencja obejmuje wszystkie dotychczasowe moduły oraz wiele nowych (nowe moduły oznaczone są kolorem zielonym).

Rozwiązanie typowych problemów podczas instalacji/rejestracji oprogramowania Statistica można znaleźć na stronie www.statsoft.pl/Zasoby/Materialy-dodatkowe/Pytania-i-odpowiedzi/Instalacja-i-rejestracja.

KARTA REJESTRACYJNA

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania powinien wypełnić kartę rejestracyjną zamieszczona na stronie www.statsoft.pl/Site_License/opE5525po.php. Wypełnienie karty umożliwi otrzymacie kodów instalacyjnych. Instalacja i rejestracja programu Statisticabędzie możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na po.edu.pl lub po.opole.pl.

DODATKOWE MATERIAŁY

Poniżej zamieszczone zostały linki do bezpłatnych materiałów, które mogą okazać się przydatne dla użytkowników oprogramowania Statistica oraz wszystkich pracowników i studentów zajmujących się statystyczną analizą danych:

·         Pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące instalacji/rejestracji oraz najczęściej wykorzystywanych funkcji Statistica: www.statsoft.pl/Zasoby/Materialy-dodatkowe/Pytania-i-odpowiedzi

·         Internetowa Czytelnia (artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu Statistica w różnych zastosowaniach): www.statsoft.pl/Czytelnia

·         Nagrania z internetowych prezentacji (webinariów) przedstawiających wykorzystanie Statistica w różnych dziedzinach: www.statsoft.pl/Uslugi/Seminaria/Webinaria-i-webcast

·         Internetowy Podręcznik Statystyki - czyli kompendium wiedzy które ułatwia zrozumieć, a także stosować metody statystyczne: www.statsoft.pl/textbook/stathome.html