Kierownik: prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec

 www.keisp.po.opole.pl

www.s.szymaniec.po.opole.pl

Działalność naukowo-badawcza katedry obejmuje badania podstawowe oraz prace dla przemysłu z obszaru racjonalnego użytkowania energii i środowiska oraz audytu energetycznego. Opracowano i wdrożono w kilkunastu zakładach przemysłowych nowoczesną metodykę monitorowania procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Prace te realizowane są wespół z OPGK w Opolu dla Elektrowni Bełchatów, Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu, Elektrowni Jaworzno, Zakładu Norgips i innych. Wyniki badań prezentowane są w monografiach, artykułach oraz referatach wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

 

Tematyka badań dotyczy następujących zagadnień:

 • modelowania matematycznego i symulacji procesów energetycznych,
 • eksploatacji i automatyzacji elektrowni,
 • badania typu przepływomierzy i ciepłomierzy oraz ich kalibracji,
 • metodologii badania urządzeń i systemów energetycznych,
 • metod badania aparatury pomiarowej i sterującej,
 • sterowania sieciami grzewczymi,
 • systemów zarządzania energią,
 • optymalizacji procesów przetwarzania energii,
 • racjonalnego użytkowania energii i środowiska,
 • komputerowo zintegrowanych systemów zarządzania,
 • rozwoju metod pomiaru strumieni płynów i energii,
 • rozwoju metod badawczo-bilansowych,
 • kalibracji przepływomierzy i ciepłomierzy,
 • badań hydraulicznych układów przepływowych.

 

Prace wykonane na zlecenie przemysłu dotyczyły przede wszystkim współpracy z Elektrownią Opole, z Elektrownią Rybnik oraz Elektrownią Kozienice. Ponadto kontynuowana jest współpraca z Raciborską Fabryką Kotłów RAFAKO. Wykonano wiele prac dla innych zakładów województwa opolskiego, w tym dla Zakładów Przemysłu Wapienniczego Górażdże SA w Choruli oraz OPOLWAP w Tarnowie Opolskim.