Studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot humanistyczno-społeczny I

1.    Kultura języka – Polańczyk Ewa (WIPIL)

2.    Społeczne aspekty rozwoju gospodarki światowej – Solga Brygida (WEiZ)

3.    Wystąpienia publiczne – sztuka wywierania wpływu na ludzi - Bębenek Piotr (WEiZ)

4.    Historia techniki - Hetmańczyk Ireneusz (WM)

Przedmiot humanistyczno-społeczny II

1.    Podstawy rozwoju osobistego - Rajchel Anna (WEiZ)

2.    Trafne decyzje podstawą sukcesu – Rajchel Anna (WEiZ)

3.    Wprowadzenie do marketingu - Adamska Małgorzata (WEiZ)

4.    Komunikacja społeczna – Dąbrowska - Molenda Monika (WIPIL)

 

Studia niestacjonarne I stopnia

Przedmiot humanistyczno-społeczny I

1.    Wystąpienia publiczne – sztuka wywierania wpływu na ludzi - Piotr Bębenek (WEiZ)

2.    Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju – Łuszczyk Marcin (WEiZ)

 Przedmiot humanistyczno-społeczny II

1.    Komunikacja, negocjacje i manipulacja – sztuka skutecznego przekonywania – Rajchel Anna (WEiZ)

2.    Wprowadzenie do marketingu - Adamska Małgorzata (WEiZ)

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

Przedmiot humanistyczno-społeczny I

1. Coaching i zarządzanie sobą – sztuka bezstresowej efektywności – Dymek Łukasz (WEiZ)

Przedmiot humanistyczno-społeczny II

1.Etyka nowych technologii – Karczewski Leszek (WEiZ)

 

Studia niestacjonarne II stopnia

 

Przedmiot humanistyczno-społeczny I

1.Etyka nowych technologii – Karczewski Leszek (WEiZ)

Przedmiot humanistyczno-społeczny II

1.Coaching i zarządzanie sobą – sztuka bezstresowej efektywności – Dąbrowska - Molenda Monika (WIPIL)