OPIEKUNOWIE PRAKTYK

  • Automatyka i Robotyka - dr inż. Grzegorz Bialic
  • Elektronika Przemysłowa, Inżynieria Biomedyczna – dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki, prof. PO
  • Technologie Energetyki Odnawialnej, Elektrotechnika - dr inż. Andrzej Włóczyk
  • Informatyka I stopnia stacjonarna - dr inż. Artur Smolczyk
  • Informatyka I stopnia niestacjonarna - mgr inż. Jakub Wojtanowski
  • Computer engineering - mgr inż. Jakub Wojtanowski

 

DOKUMENTY

  • Regulamin praktyk (od 01.10.2021) [POBIERZ ]
  • Załącznik nr 1 (wzór umowy) - [POBIERZ ]
  • Załącznik nr 2 (wzór skierowania) [POBIERZ ]
  • Załącznik nr 3 (wzór sprawozdania) [POBIERZ ]

 

WYDZIAŁOWE ZASADY PRAKTYK STUDENCKICH