Komitet organizacyjny 3rd International Scientific Conference of Brain Computer Interface 2018 Opole rozpoczął pracę nad organizacją trzeciej już edycji ww. konferencji. Konferencję zaplanowano na 13-14 marca 2018. Dotychczas konferencja ta była znana pod nazwą Konferencja Mózg-Komputer Opole. Od roku 2018 konferencja zmieni swoją formę na wydarzenie międzynarodowe. Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczyć będzie prof. Janusz Kacprzyk z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, profesor honorowy Yli Normal University, Chiny; członek Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych na lata: 2017-2020 w dyscyplinie informatyka.

Czytaj więcej na: Wiadomości uczelniane ....