3rd International Scientific Conference on Brain Computer Interfaces 2018 Opole

Komitet organizacyjny 3rd International Scientific Conference of Brain Computer Interface 2018 Opole rozpoczął pracę nad organizacją trzeciej już edycji ww. konferencji. Konferencję zaplanowano na 13-14 marca 2018. Dotychczas konferencja ta była znana pod nazwą Konferencja Mózg-Komputer Opole. Od roku 2018 konferencja zmieni swoją formę na wydarzenie międzynarodowe. Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczyć będzie prof. Janusz Kacprzyk z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, profesor honorowy Yli Normal University, Chiny; członek Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych na lata: 2017-2020 w dyscyplinie informatyka.

Czytaj więcej na: Wiadomości uczelniane ....