XI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów

XI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane pod patronatem JM Rektora prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa przez Wydziały: Budownictwa i Architektury,  Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 24-26 maja   2017 roku w Ośrodku -  Hotele „Gorzelanny” w Pokrzywnej.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Warsztatów oraz komunikatem nr 2!

Jubileuszowe warsztaty doktorantów

W dniach 13-15 maja odbyły się IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów. Zostały one zorganizowane przez Wydziały – Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny pod patronatem rektora prof. Marka Tukiendorfa oraz dziekanów: prof. Stefanii Grzeszczyk, prof. Tadeusza Łagody oraz prof. Mariana Łukaniszyna.

Źródło: Wiadomości uczelniane ....

X Środowiskowe Warsztaty Doktorantów 2016 - Komunikat 4/2016

W załączeniu zamieszczono pełny program X Środowiskowych Warsztatów Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowanych pod patronatem JM Rektora prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa, które odbędą się w dniach 15 – 17 czerwca 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Hotele Gorzelanny” w Pokrzywnej (www.gorzelanny.pl).

Uwagi:
•    Czas wygłaszania referatów związanych z wszczęciem (w) lub zamknięciem (z) przewodu doktorskiego nie może przekroczyć 20 minut (30 minut z dyskusją). W obradach obowiązkowo powinien uczestniczyć opiekun/ promotor doktoranta.
•    Czas wygłaszania referatów nie związanych z wszczęciem/zamknięciem przewodu doktorskiego nie może przekroczyć 10 minut.
•    Sesje plakatowe będą poprzedzone krótkimi (max. 3 minuty) prezentacjami multimedialnymi. Wymiary plakatu nie powinny przekroczyć formatu A1.
•    Prezentacje multimedialne należy przygotować w programie PowerPoint i zapisać w formacie wersji MS Office 97-2003 oraz zainstalować na komputerze przed rozpoczęciem sesji.

program warsztatów

Bliższych informacji udzielają:
mgr Małgorzata Zmarlak (77 4498669) m.zmarlak@po.opole.pl
dr inż. Michał Podpora (77 449 8641) m.podpora@po.opole.pl

 

X Środowiskowe Warsztaty Doktorantów (2016)

X Środowiskowe Warsztaty Doktorantów 2016

Ważne terminy:
19 kwietnia 2016 – ostateczny termin przyjmowania publikacji (2 lub 4 strony wraz z recenzją) do druku w ZN serii „Elektryka".
26 kwietnia 2016 – przekazanie karty zgłoszenia do właściwego dziekanatu ds. studiów doktoranckich.
15 – 17 czerwca – X Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, które rozpoczynają się 15.06. - środa o godz.15.00 (obiad w godz.13.00-14.30) i trwają do piątku – 17.06. do godz.15.00 (obiad od godz.13.00). Dojazd uczestników na warsztaty we własnym zakresie.


Pliki do pobrania:
- Szablon opracowania artykułu
- Opinia o opracowaniu
- Karta zgłoszenia doktoranta
- Karta zgłoszenia opiekuna naukowego/promotora


Dodatkowe informacje oraz szczegółowy program warsztatów zostaną podane w kolejnych komunikatach
Bliższych informacji udzielają:
• mgr Małgorzata Zmarlak (77-449 8669, m.zmarlak@po.opole.pl)
• dr hab. inż. Mariusz Jagieła, Prof. PO (77 449 8014, m.jagiela@po.opole.pl)

X Środowiskowe Warsztaty Doktorantów PO

X Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane pod patronatem JM Rektora prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa przez Wydziały: Budownictwa,  Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 15 – 17 czerwca  2016 roku w jednym z wybranych (w drodze przetargu) ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych na Opolszczyźnie. 
Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów. Podczas Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów.