Pełne informacje o wyborach dostępne są na głównej stronie Politechniki Opolskiej [https://www.po.opole.pl/index.php?mod=akcje;wybory].
Poniżej zamieszczone informacje istotne dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Podstawy prawne

 Wydziałowa komisja wyborcza

 • WKW jest Komisją wyborczą w uczelni (obok UKW, która „organizuje” wybory Rektora) [§ 43 Pkt 1 Statutu]
 • Tryb pracy komisji określa Regulamin wyborczy
 • Skład WKW dla WEAiI:
  • dr inż. Ewelina Piotrowska – Przewodnicząca
  • dr hab. inż. Maciej Zdanowski
  • mgr Izabela Gola

Wydziałowe Kolegium Elektorów

 • Jest organem wyborczym w stosunku do dziekana [§ 37 Pkt 1 Statutu]
 • Podział mandatów na podstawie stanu osobowego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dokumenty

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2016/2017 obchodzi 50-lecie swojego istnienia.Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, której integralną częścią był wówczas Wydział Elektryczny, została utworzona 1 czerwca 1966 r. Wcześniej przez siedem lat, tj. od 1959, istniał w Opolu Punkt Konsultacyjny Politechniki Śląskiej. Twórcą koncepcji powołania wyższej uczelni technicznej i jej organizatorem był doc. dr Rościsław Oniszczyk – późniejszy wieloletni rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu został prof. Antoni Plamitzer.

 

Czytaj więcej na: Wiadomości uczelniane ....

Skład Rad Naukowych

Rada naukowa dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika

 1. prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Krzysztof Bartecki
 3. dr hab. inż. Ryszard Beniak
 4. prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
 5. dr hab. inż. Sebastian Borucki
 6. dr hab. inż. Andrzej Cichoń
 7. dr hab. inż. Wojciech Hunek
 8. prof. dr hab. inż. Mariusz Jagieła
 9. dr hab. inż. Barbara Kaszowska
 10. prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma
 11. prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
 12. dr hab. inż. Adrian Młot
 13. prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek
 14. prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis
 15. dr hab. inż. Mirosław Szmajda
 16. dr hab. inż. Wiesław Tarczyński
 17. dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski
 18. prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk
 19. prof. dr hab. inż. Piotr Wach
 20. dr hab. inż. Andrzej Waindok
 21. dr hab. inż. Stefan Wolny
 22. dr hab. inż. Maria Wrzuszczak
 23. dr hab. inż. Sławomir Zator
 24. dr hab. inż. Maciej Zdanowski
 25. dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki

Rada naukowa dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja

 1. dr hab. inż. Jan Sadecki - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Bernard Baron
 3. dr hab. Stanislav Barton
 4. prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec
 5. dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska
 6. dr hab. inż. Wiesław Marszałek
 7. dr hab. inż. Mariusz Pelc
 8. dr hab. inż. Mariusz R. Rząsa
 9. dr hab. inż. Rafał Stanisławski
 10. prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec
 11. dr hab. inż. Michał Tomaszewski
 12. dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki

Skład Rad Dydaktycznych Kierunków Studiów

Automatyka i Robotyka

 • dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. PO
 • dr hab. inż. Andrzej Waindok, prof. PO
 • dr hab. inż. Krzysztof Bartecki, prof. PO
 • dr inż. Janusz Wrzuszczak
 • Sonia Kurda

Elektronika Przemysłowa 

 • dr hab. inż. Mirosław Szmajda, prof. PO
 • dr inż. Krzysztof Górecki
 • dr inż. Dawid Wajnert
 • dr inż. Ryszard Kopka
 • Dawid Gwóźdź

Elektrotechnika

 • dr inż. Marcin Kowol
 • dr hab. inż. Dariusz Koteras, prof. PO
 • dr inż. Michał Kunicki
 • dr hab inż. Stefan Wolny
 • Marcin Kurek

Informatyka

 • dr inż. Anna Bryniarska
 • dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. PO
 • dr inż. Sławomir Pluta
 • dr inż. Łukasz Dzierżanowski
 • Olaf Wojtarowicz

Inżynieria biomedyczna

 • dr inż. Szczepan Paszkiel
 • dr inż. Małgorzata Proszkowiec
 • dr inż. Aleksandra Skomudek
 • dr inż. Ewelina Piotrowska
 • Kacper Zapotoczny

TEO

 • dr inż. Daria Wotzka
 • dr inż. Michał Kozioł
 • dr inż. Łukasz Nagi
 • dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 • Paula Michalska

Prof. Tomasz Boczar
(2016-2019)

Prof. Marian Łukaniszyn
(2008-2016)

Prof. Ryszard Rojek
(1996-2002 i 2005-2008)
Prof. Józef Kędzia
(2002-2005)
Prof. Piotr Wach
(1984-1990)
Prof. Zdzisław Kabza
(1978-1984 i 1990-1996)
Prof. Jerzy Hickiewicz
(1975-1977)

Prof. Grzegorz Bryll
(1971-1975)
Doc. Maria Jastrzębska
(1970-1971)
Doc. Antoni Plamitzer
(1966-1970)

Dziekan - obowiązki Dziekana pełni J.M. Rektor dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO 

 

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Dr hab. inż. Andrzej CICHOŃ, prof. PO

 

Prodziekan ds. dydaktyki

Dr inż. Barbara GROCHOWICZ

 

Prodziekan ds. organizacyjnych

Dr inż. Małgorzata ZYGARLICKA

 

Sekretariat Dziekana

Starszy specjalista ds. administracji - mgr Izabela Gola 

Kontakt:
ul. Prószkowska 76
Budynek nr 5, pokój 205
telefon: (0 - 77) 449 8699
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat Prodziekana ds. dydaktyki

Starszy specjalista ds. dydaktyki - mgr Małgorzata Zmarlak 

Kontakt:
ul. Prószkowska 76
Budynek nr 4
telefon: (0 - 77) 449 8669

Biuro Centrum Obsługi Studenta

Starszy specjalista ds. studenckich – mgr inż. Magdalena Michala-Iwaniec

Kontakt:
ul. Prószkowska 76
Budynek nr 4
telefon: (0 - 77) 449 8702

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 8:30-11:00, 11:30-14:30
sobota zjazdowa: 8:30-11:00, 11:30-14:30

Sekretariat studiów doktoranckich

Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. inż. Mariusz Jagieła, prof. PO
Sekretarz Studiów Doktoranckich – dr inż. Michał Podpora
Starszy specjalista ds. dydaktyki - mgr Małgorzata Zmarlak 

Kontakt:
ul. Prószkowska 76
Budynek nr 4
telefon: (0 - 77) 449 8669

Stanowisko ds. ekonomicznych

mgr Marzena Czerenkiewicz

Kontakt:
ul. Prószkowska 76
budynek nr 2, II p. pokój 207
telefon: (0 - 77) 449 8062
Wydział rozpoczął działalność w 1966 roku, kiedy dzięki szerokiej społecznej inicjatywie, 1 czerwca utworzona została Wyższa Szkoła Inżynierska. Faktycznie jednak rozpoczął swoje funkcjonowanie jeszcze w ramach dawnego Punktu Konsultacyjnego Politechniki Śląskiej w Opolu w strukturze Wydziału Ogólnotechnicznego. Od 1 października 1966 roku w strukturze Wyższej Szkoły Inżynierskiej istnieje Wydział Elektryczny, przekształcony następnie w 1975 r. w Instytut Elektrotechniki (działający na prawach wydziału), na bazie którego powstał dzisiejszy Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Dalsza istotna ewolucja struktury Instytutu Elektrotechniki przypada na rok 1991; wtedy na podstawie decyzji ministra edukacji narodowej z dnia 28 listopada powołany został Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Pierwsi absolwenci studiów inżynierskich stacjonarnych otrzymali dyplomy inżyniera elektryka w roku akademickim 1969/70. Począwszy od roku 1972 Wydział prowadzi, w miejsce dotychczasowych studiów inżynierskich dziennych, studia magisterskie o jednolitych programach obowiązujących na wszystkich profilach polskich politechnik.

Od roku 1993 r. Wydział kształci inżynierów informatyków na studiach dziennych i studiach zaocznych, a od 1994 r. inżynierów automatyków i robotyków na studiach dziennych. W roku 1999 uruchomione zostały na kierunku Informatyka studia magisterskie dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające. Od r.a. 2000/2001 na Wydziale prowadzone jest kształcenie na poziomie inżynierskim na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (studia dzienne i zaoczne). Od r.a. 2001/2002 został wprowadzony na kierunkach Elektrotechnika i Informatyka na studiach dziennych tzw. system studiów szeregowo-równoległy. Polegał on na tym, że w pierwszych sześciu semestrach realizowany był program studiów podstawowych, dostosowanych poziomem do wymogów studiów inżynierskich. Wówczas studenci, którzy chcieli uzyskać dyplom inżyniera wykonywali pracę dyplomową w semestrze siódmym, w którym również prowadzone były niektóre przedmioty specjalnościowe i o charakterze menadżersko - humanistycznym. Natomiast program studiów magisterskich realizowany był równolegle w semestrach od siódmego do dziesiątego.

Proponowany system stwarza studentowi możliwość odłożenia wyboru rodzaju dyplomu (magisterski lub inżynierski) do szóstego semestru, kiedy ma on już wystarczające dane do podjęcia właściwej decyzji, potrafi realistycznie ocenić swoje predyspozycje, zna swoją sytuację finansową, plany rodzinne i inne okoliczności warunkujące dalszy przebieg studiów. Dla chętnych chcących uzupełnić wykształcenie do poziomu magisterskiego wydział proponuje w ofercie kształcenia 2-letnie zaoczne magisterskie studia uzupełniające.

Studenci kierunków inżynierskich mogą uzupełnić kształcenie do poziomu magisterskiego na zaocznych studiach magisterskich uzupełniających na kierunkach: Elektrotechnika, Informatyka bądź Zarządzanie i Marketing - na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Istotny rozwój działalności naukowej i naukowo -badawczej, powiązany ze znacznym przyrostem liczby profesorów i doktorów habilitowanych, spowodował, że Wydział znalazł się od 1995 roku w grupie jednostek zaliczanych przez Komitet Badań Naukowych do kategorii "B" (co aktualnie odpowiada kategorii III). Konsekwencją tego rozwoju było przyznanie Wydziałowi Elektrotechniki i Automatyki w grudniu 1998 r. uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Wydział prowadzi stałą współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi z zagranicy, przy czym z pięcioma na podstawie podpisanych umów. Są to VSB - Technicka Univerzita w Ostrawie (Czechy), Państwowy Uniwersytet Elektrotechniczny w Sankt-Petersburgu (Rosja), Fachhochschule Coblenz (Niemcy), Fachhochschule Isny (Niemcy), Oddział firmy SIEMENS AG w Karlsruhe (Niemcy) oraz Uniwersytetami Technicznymi: Eindhoven (Holandia) Erlangen (Niemcy), Delft (Holandia) Instytutem Politechnicznym w Odessie. Nasi pracownicy uzyskali prestiżowe stypendia zagraniczne, m.in. fundacji Humboldta DAAB, British Council Fulbrighta.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w chwili obecnej zatrudnia ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 28 profesorów i doktorów habilitowanych, 39 adiunktów, 35 asystentów, 1 starszego wykładowcę ze stopniem doktora nauk technicznych i 1 wykładowcę.

Wydział prowadzi szeroką działalność dydaktyczną obejmującą kierunki kształcenia:

* Elektrotechnikę
* Informatykę
* Automatykę i Robotykę
* Elektronikę i Telekomunikację
* Technologie energetyki odnawialnej

W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój Wydziału w sferze nauki i dydaktyki wynikający z ciągłego zapotrzebowania na specjalistów elektryków, informatyków, elektroników i automatyków oraz robotyków. Przygotowuje on magistrów inżynierów i inżynierów poszukiwanych we współczesnym świecie właściwie wszędzie. Trudno wskazać bowiem dziedziny życia gospodarczego, gdzie nie wykorzystuje się nowoczesnej aparatury elektronicznej kontrolno-pomiarowo-sterującej, zautomatyzowanych napędów, nowoczesnych metod diagnostycznych, manipulatorów i robotów, metod i technik komputerowych.

Powoduje to istotny przyrost liczby studentów podejmujących studia na Wydziale. W ostatniej dekadzie liczba studentów studiujących na Wydziale wzrosła 10-krotnie.

W skład Wydziału wchodzą następujące jednostki organizacyjne, w których prowadzona jest działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:
 • Instytut Systemów Napędowych i Robotyki
 • Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej
 • Instytut Informatyki
 • Instytut Automatyki
 • Katedra Elektrotechniki i Mechatroniki