Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2016/2017 obchodzi 50-lecie swojego istnienia.Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, której integralną częścią był wówczas Wydział Elektryczny, została utworzona 1 czerwca 1966 r. Wcześniej przez siedem lat, tj. od 1959, istniał w Opolu Punkt Konsultacyjny Politechniki Śląskiej. Twórcą koncepcji powołania wyższej uczelni technicznej i jej organizatorem był doc. dr Rościsław Oniszczyk – późniejszy wieloletni rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu został prof. Antoni Plamitzer.

 

Czytaj więcej na: Wiadomości uczelniane ....

Skład Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w kadencji 2016 - 2020

 

Kolegium

 • Dziekan:
  Przewodniczący Rady Wydziału: Prof. dr hab. inż. Tomasz BOCZAR, prof. zw.

 

Członkowie kolegium:

 • Prodziekan ds. nauki
  Dr hab. inż. Wojciech HUNEK, prof. nadzw. PO
 • Prodziekan ds. dydaktyki
  Dr inż. Barbara GROCHOWICZ
 • Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
  Dr hab. inż. Andrzej CICHOŃ, prof. nadzw. PO
 
Członkowie Rady Wydziału:
 
Pracownicy samodzielni:
 1. Dr hab. inż. Krzysztof BARTECKI
 2. Prof. dr hab. inż. Bernard BARON, prof. nadzw. PO
 3. Dr hab. inż. Ryszard BENIAK, prof. PO
 4. Dr hab. inż. Sebastian BORUCKI, prof. PO
 5. Prof. dr hab. inż. Paweł FRĄCZ, prof. nadzw. PO
 6. Dr hab. inż. Mariusz JAGIEŁA, prof. nadzw. PO
 7. Dr hab. inż. Sergiy KAIM, prof. nadzw. PO
 8. Dr hab. inż. Barbara KASZOWSKA, prof. nadzw. PO
 9. Prof. dr hab. inż. Volodymyr KHOMA, prof. nadzw. PO
 10. Dr hab. inż. Dariusz KOTERAS
 11. Prof. dr hab. inż. Krzysztof LATAWIEC, prof. nadzw. PO
 12. Prof. dr hab. inż. Marian ŁUKANISZYN, prof. zw.
 13. Dr hab. inż. Krystyna MACEK-KAMIŃSKA, prof. nadzw. PO
 14. Dr hab. inż. Mariusz PELC, prof. nadzw. PO
 15. Dr hab. inż. Jan SADECKI, prof. nadzw. PO
 16. Prof. dr hab. inż. Jerzy SKUBIS, prof. zw.
 17. Dr hab. inż. Rafał STANISŁAWSKI, prof. nadzw. PO
 18. Dr hab. inż. Mirosław SZMAJDA, prof. nadzw. PO
 19. Prof. dr hab. inż. Sławomir SZYMANIEC, prof. zw.
 20. Dr hab. inż. Wiesław TARCZYŃSKI, prof. nadzw. PO
 21. Dr hab. inż. Michał TOMASZEWSKI
 22. Dr hab. inż. Krzysztof TOMCZEWSKI, prof. nadzw. PO
 23. Prof. dr hab. inż. Bronisław TOMCZUK, prof. nadzw. PO
 24. Prof. dr hab. inż. Piotr WACH, prof. zw.
 25. Dr hab. inż. Andrzej WAINDOK
 26. Prof. dr hab. inż. Anna WALASZEK – BABISZEWSKA, prof. nadzw. PO
 27. Dr hab. inż. Stefan WOLNY, prof. nadzw. PO
 28. Dr hab. inż. Maria WRZUSZCZAK, prof. nadzw. PO
 29. Dr hab. inż. Krzysztof ZATWARNICKI, prof. nadzw. PO
 30. Dr hab. inż. Maciej ZDANOWSKI
 31. Prof. dr hab. inż. Dariusz ZMARZŁY, prof. nadzw. PO
 32. Dr hab. inż. Jarosław ZYGARLICKI, prof. nadzw. PO

Pozostali nauczyciele:
 1. Dr inż. Anna BRYNIARSKA
 2. Dr inż. Gerard BURSY
 3. Dr inż. Krzysztof GÓRECKI
 4. Dr inż. Barbara KUCHARSKA
 5. Dr inż. Joanna KOLAŃSKA-PŁUSKA
 6. Dr inż. Ewelina PIOTROWSKA
 7. Dr inż. Michał PODPORA
 8. Dr inż. Mariusz SOBOL
 9. Dr inż. Małgorzata ZYGARLICKA
Pozostali pracownicy Wydziału:
 1. Mgr Izabela GOLA
 2. Mgr Monika GUCWA
 3. Janusz SOBOŃ
Studenci:
 1. Natalia BROWARSKA, przedst. stud.
 2. Jan HORDYNIAK, przedst. stud.
 3. Jarosław JANUS, przedst. stud.
 4. Paulina KUCHARZ, przedst. stud.
 5. Karolina KURPIAS, przedst. sam stud.
 6. Marta SOKOŁOWSKA, przedst. stud.
 7. Tomasz STACH, przedst. sam. stud.
 8. Dominika ŚWIERCZYŃSKA, przedst. sam. stud.
 9. Piotr WOŹNIAK, przedst. sam. stud.
Doktoranci:
 1. Mgr inż. Sławomir SZYMOCHA, przedst. sam. doktorantów
 2. Mgr inż. Tomasz TURBA, przedst. doktorantów

Prof. Marian Łukaniszyn
(2008-2016)

Prof. Ryszard Rojek
(1996-2002 i 2005-2008)
Prof. Józef Kędzia
(2002-2005)
Prof. Piotr Wach
(1984-1990)
Prof. Zdzisław Kabza
(1978-1984 i 1990-1996)
Prof. Jerzy Hickiewicz
(1975-1977)

Prof. Grzegorz Bryll
(1971-1975)
Doc. Maria Jastrzębska
(1970-1971)
Doc. Antoni Plamitzer
(1966-1970)
Prof. zw. dr hab. inż. Tomasz BOCZAR  Dziekan
Prof. zw. dr hab. inż. Tomasz BOCZAR
Sekretariat dziekana

Specjalista ds. administracji - mgr Izabela Gola 

          Kontakt:

Budynek nr 5, pokój 205
telefon: (0 - 77) 449 8699
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dr hab. inż. Wojciech HUNEK, prof. PO  Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Wojciech HUNEK, prof. PO

Sekretariat ds. nauki

Specjalista ds. nauki - mgr inż. Magdalena Mrozek

Kontakt:

Budynek nr 5, pokój 205
 telefon: (0 - 77) 449 8675
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielny referent ds. współpracy z UE - mgr Elżbieta Tokarska

Kontakt:

Budynek nr 5, pokój 205
telefon: (0 - 77) 449 8671

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dr inż. Barbara GROCHOWICZ<  Prodziekan ds. dydaktyki
Dr inż. Barbara GROCHOWICZ

Biuro Centrum Obsługi Studenta

Specjalista ds. dydaktyki – mgr inż. Magdalena Kowalska-Picher    

          Kontakt:

                      Budynek nr 4
                      telefon: (0 - 77) 449 8702

                      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

          Godziny pracy:

                      poniedziałek-piątek: 8:30-11:00, 11:30-14:30

                      sobota zjazdowa: 8:30-11:00, 11:30-14:30

Sekretariat studiów doktoranckich

Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. inż. Mariusz Jagieła, prof. PO
Sekretarz Studiów Doktoranckich – dr inż. Michał Podpora
Starszy referent ds. studenckich – mgr Małgorzata Zmarlak

          Kontakt:

                      Budynek nr 4
                      telefon: (0 - 77) 449 8669

 

Dr hab. inż. Andrzej CICHOŃ  Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
Dr hab. inż. Andrzej CICHOŃ

Stanowisko ds. ekonomicznych

mgr Marzena Czerenkiewicz

          Kontakt:

                      ul. Prószkowska 76               

                      budynek nr 2, II p. pokój 207
                      telefon: (0 - 77) 449 8062

Wydział rozpoczął działalność w 1966 roku, kiedy dzięki szerokiej społecznej inicjatywie, 1 czerwca utworzona została Wyższa Szkoła Inżynierska. Faktycznie jednak rozpoczął swoje funkcjonowanie jeszcze w ramach dawnego Punktu Konsultacyjnego Politechniki Śląskiej w Opolu w strukturze Wydziału Ogólnotechnicznego. Od 1 października 1966 roku w strukturze Wyższej Szkoły Inżynierskiej istnieje Wydział Elektryczny, przekształcony następnie w 1975 r. w Instytut Elektrotechniki (działający na prawach wydziału), na bazie którego powstał dzisiejszy Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Dalsza istotna ewolucja struktury Instytutu Elektrotechniki przypada na rok 1991; wtedy na podstawie decyzji ministra edukacji narodowej z dnia 28 listopada powołany został Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Pierwsi absolwenci studiów inżynierskich stacjonarnych otrzymali dyplomy inżyniera elektryka w roku akademickim 1969/70. Począwszy od roku 1972 Wydział prowadzi, w miejsce dotychczasowych studiów inżynierskich dziennych, studia magisterskie o jednolitych programach obowiązujących na wszystkich profilach polskich politechnik.

Od roku 1993 r. Wydział kształci inżynierów informatyków na studiach dziennych i studiach zaocznych, a od 1994 r. inżynierów automatyków i robotyków na studiach dziennych. W roku 1999 uruchomione zostały na kierunku Informatyka studia magisterskie dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające. Od r.a. 2000/2001 na Wydziale prowadzone jest kształcenie na poziomie inżynierskim na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (studia dzienne i zaoczne). Od r.a. 2001/2002 został wprowadzony na kierunkach Elektrotechnika i Informatyka na studiach dziennych tzw. system studiów szeregowo-równoległy. Polegał on na tym, że w pierwszych sześciu semestrach realizowany był program studiów podstawowych, dostosowanych poziomem do wymogów studiów inżynierskich. Wówczas studenci, którzy chcieli uzyskać dyplom inżyniera wykonywali pracę dyplomową w semestrze siódmym, w którym również prowadzone były niektóre przedmioty specjalnościowe i o charakterze menadżersko - humanistycznym. Natomiast program studiów magisterskich realizowany był równolegle w semestrach od siódmego do dziesiątego.

Proponowany system stwarza studentowi możliwość odłożenia wyboru rodzaju dyplomu (magisterski lub inżynierski) do szóstego semestru, kiedy ma on już wystarczające dane do podjęcia właściwej decyzji, potrafi realistycznie ocenić swoje predyspozycje, zna swoją sytuację finansową, plany rodzinne i inne okoliczności warunkujące dalszy przebieg studiów. Dla chętnych chcących uzupełnić wykształcenie do poziomu magisterskiego wydział proponuje w ofercie kształcenia 2-letnie zaoczne magisterskie studia uzupełniające.

Studenci kierunków inżynierskich mogą uzupełnić kształcenie do poziomu magisterskiego na zaocznych studiach magisterskich uzupełniających na kierunkach: Elektrotechnika, Informatyka bądź Zarządzanie i Marketing - na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Istotny rozwój działalności naukowej i naukowo -badawczej, powiązany ze znacznym przyrostem liczby profesorów i doktorów habilitowanych, spowodował, że Wydział znalazł się od 1995 roku w grupie jednostek zaliczanych przez Komitet Badań Naukowych do kategorii "B" (co aktualnie odpowiada kategorii III). Konsekwencją tego rozwoju było przyznanie Wydziałowi Elektrotechniki i Automatyki w grudniu 1998 r. uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Wydział prowadzi stałą współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi z zagranicy, przy czym z pięcioma na podstawie podpisanych umów. Są to VSB - Technicka Univerzita w Ostrawie (Czechy), Państwowy Uniwersytet Elektrotechniczny w Sankt-Petersburgu (Rosja), Fachhochschule Coblenz (Niemcy), Fachhochschule Isny (Niemcy), Oddział firmy SIEMENS AG w Karlsruhe (Niemcy) oraz Uniwersytetami Technicznymi: Eindhoven (Holandia) Erlangen (Niemcy), Delft (Holandia) Instytutem Politechnicznym w Odessie. Nasi pracownicy uzyskali prestiżowe stypendia zagraniczne, m.in. fundacji Humboldta DAAB, British Council Fulbrighta.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w chwili obecnej zatrudnia ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 28 profesorów i doktorów habilitowanych, 39 adiunktów, 35 asystentów, 1 starszego wykładowcę ze stopniem doktora nauk technicznych i 1 wykładowcę.

Wydział prowadzi szeroką działalność dydaktyczną obejmującą kierunki kształcenia:

* Elektrotechnikę
* Informatykę
* Automatykę i Robotykę
* Elektronikę i Telekomunikację
* Technologie energetyki odnawialnej

W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój Wydziału w sferze nauki i dydaktyki wynikający z ciągłego zapotrzebowania na specjalistów elektryków, informatyków, elektroników i automatyków oraz robotyków. Przygotowuje on magistrów inżynierów i inżynierów poszukiwanych we współczesnym świecie właściwie wszędzie. Trudno wskazać bowiem dziedziny życia gospodarczego, gdzie nie wykorzystuje się nowoczesnej aparatury elektronicznej kontrolno-pomiarowo-sterującej, zautomatyzowanych napędów, nowoczesnych metod diagnostycznych, manipulatorów i robotów, metod i technik komputerowych.

Powoduje to istotny przyrost liczby studentów podejmujących studia na Wydziale. W ostatniej dekadzie liczba studentów studiujących na Wydziale wzrosła 10-krotnie.

W skład Wydziału wchodzą następujące jednostki organizacyjne, w których prowadzona jest działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:
 • Instytut Systemów Napędowych i Robotyki
 • Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej
 • Instytut Informatyki
 • Instytut Automatyki
 • Katedra Elektrotechniki i Mechatroniki