Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2016/2017 obchodzi 50-lecie swojego istnienia.Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, której integralną częścią był wówczas Wydział Elektryczny, została utworzona 1 czerwca 1966 r. Wcześniej przez siedem lat, tj. od 1959, istniał w Opolu Punkt Konsultacyjny Politechniki Śląskiej. Twórcą koncepcji powołania wyższej uczelni technicznej i jej organizatorem był doc. dr Rościsław Oniszczyk – późniejszy wieloletni rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu został prof. Antoni Plamitzer.

 

Czytaj więcej na: Wiadomości uczelniane ....