Automatyka i Robotyka

 • dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. PO (przewodniczący)
 • dr hab. inż. Andrzej Waindok, prof. PO
 • dr hab. inż. Krzysztof Bartecki, prof. PO
 • dr inż. Janusz Wrzuszczak
 • Sonia Kurda

Elektronika Przemysłowa 

 • dr hab. inż. Mirosław Szmajda, prof. PO (przewodniczący)
 • dr inż. Krzysztof Górecki
 • dr inż. Dawid Wajnert
 • dr hab. inż. Ryszard Kopka
 • Andrzej Majnusz

Elektrotechnika

 • dr inż. Marcin Kowol (przewodniczący)
 • dr hab. inż. Dariusz Koteras, prof. PO
 • dr inż. Michał Kunicki
 • dr hab inż. Stefan Wolny
 • Szymon Różalski

Informatyka

 • dr inż. Rafał Gasz (przewodniczący)
 • dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. PO
 • dr inż. Joanna Kolańska-Płuska
 • dr inż. Łukasz Dzierżanowski
 • Wiktoria Surowa

Inżynieria biomedyczna

 • dr inż. Szczepan Paszkiel (przewodniczący)
 • dr inż. Małgorzata Proszkowiec
 • dr hab. Dawid Bączkowicz
 • dr inż. Ewelina Piotrowska
 • Kacper Zapotoczny

Technologie Energetyki Odnawialnej 

 • dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO (przewodnicząca)
 • dr inż. Michał Kozioł
 • dr inż. Łukasz Nagi
 • dr inż. Daria Wotzka
 • Oskar Adamczyk